ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕੰਮ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਲਕੋਹਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਝਟਕਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ- ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Cornell University ਦੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ- ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾਹ ਪੀਓ ਕੌਫੀ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਿੰਗਮ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਚਬਾਓ- ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਿੰਗਮ ਚਬਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਬਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਚਕ ਐਸਿਡ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਸਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਿਊਇੰਗਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.