ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁੜ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ….ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਂਗੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ 23 ਜਹਿਰ (ਕੈਮੀਕਲ) ਮਿਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਜਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁੜ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਜਹਿਰ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ |ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬਸ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ |ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ |ਗੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ ਹੈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ?ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ |ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਗੁੜ ਤਰਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਹੈ |

ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ|ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਦ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਗੁੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ |ਉਸ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰਸ਼ੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ |

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੋ | ਖੰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੈ |ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ BP ਹਾਈ ਹੈ |ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ |ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ,ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਦੀ ਹੈ |ਸਿੱਧਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ,ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੋ |

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ |ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ |ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ |ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ |

 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੜ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚਾਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ?ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਫਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਗੁੜ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਗੁੜ ਕੈਮੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫਟ ਜਾਵੇਗੀ |ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੜ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁੜ ਦਿਖਣ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੇਕਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਣ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹੇ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *